Dues imatges ho resumeixen. Un article interessant de Treehugger ho explica. Jo només ho volia compartir. Perquè disseny al carrer + utilitat + art + fer pensar, són conceptes que es poden complementar perfectament. Aquesta proposta Car Bike Rack dissenyada per Cyclehoop a Londres, n’és un bon exemple.