“Si tens un projecte, disseny o idea l’objectiu del qual sigui reduir els impactes ambientals associats a productes i serveis, o bé promoure’ls i comunicar-los, o en tot cas coneixes algun que consideris interessant compartir: series capaç d’explicar-ho en un minut? I encara més difícil: aconseguir que els altres t’entenguin? Si vols comprovar-ho i aprofitar per fer un exercici compartit de comunicació, transferència de coneixement i intercanvi d’experiències; apunta’t a l’Elevator Eco Pitch i vine a Donar la xapa”.


Aquesta va ser la difusió del darrer taller coordinat per O2spain, la xarxa d’ecodisseny a Espanya, amb la col·laboració de DHUB i Moritz, que es va celebrar el passat 9 de juny al DHUB Montcada. Diversos professionals relacionats amb el disseny sostenible de productes, serveis i sistemes es van trobar en aquest event amb un triple objectiu: provar si eren capaços d’explicar el seu projecte o idea en un minut; aconseguir ser entesos; i aprofitar, a més, per compartir amb altres professionals les pròpies experiències.

L’elevator pitch (o elevator speech) dóna nom a aquell discurs necessari per explicar breument (el que triga un viatge en ascensor) tot sobre un negoci, empresa o projecte. Fer aquest exercici resulta de gran utilitat en qualsevol disciplina, ja que ajuda a valorar si relament tenim clars els objectius de la nostra activitat professional.  En el cas del taller impulsat per O2spain es va afegir la sostenibilitat com a factor diferenciador, esdevenint en l’Elevator Eco Pitch.

Amb el suport d’Adolfo Pedraz, expert en coaching per a empreses i persones, es va generar una dinàmica basada en l’intercanvi de coneixement en grups reduïts, amb la limitació d’un minut de discurs per persona. Posteriorment, els participants van canviar de grup fins a quatre vegades, de manera que pràcticament tots els assistents van poder sentir les propostes i iniciatives dels altres i a l’inversa; i a més, valorar si la seva explicació comunicava el que ells volien.

Dissenyadors, arquitectes, enginyers industrials, biòlegs, ambientòlegs, etc. van exposar tot tipus de projectes i idees amb una potent vessant ambiental i social. Les experiències que es van poder compartir van ser prou diverses: projectes comunicatius (blogs, webs), productes i serveis ja comercialitzats (compostadors, mobiliari urbà, il·luminació natural), conceptes i nous plantejaments (disseny de sistema producte-servei, biomimètica, mecanismes alternatius al consum, xarxa d’horts urbans, re-evolució social vers la sostenibilitat), etc.

Events puntuals com aquest desenvolupat per O2spain resulten una magnífica oportunitat per fer coincidir professionals de diverses disciplines que desenvolupen la seva activitat entorn la sostenibilitat. Però, més enllà de trobades com aquesta, es necessiten  plataformes o mecanismes que promoguin constantment la transferència de coneixement entre empreses, dissenyadors, centres de recerca, universitats, i ciutadania en general; per tal que el coneixement ja adquirit “circuli” i generi nou coneixement, enriquint el conjunt de la societat. Plataformes que, a més, s’insereixin i es complementin amb les actuals eines de gestió de la innovació i el coneixement.

En definitiva, i a mode de comparació, quan es parla d’ecodisseny, es fa referència a passar de la visió dels productes com sistemes aïllats als productes com a sistemes connectats amb el seu entorn, el qual els impacta i sobre el qual impacten. Per tant, cal passar de la cerca de respostes aïllades a aquelles respostes globals, que integren la visió de diverses disciplines i que per tant ofereixen solucions integradores. L’Elevator Eco Pitch és una petita mostra del gran potencial existent quan es posa en contacte professionals disposats a col·laborar per assolir un objectiu comú: dissenyar i produir productes, serveis i sistemes que suposin un valor per al conjunt de la societat i que generin un mínim impacte ambiental i social.

Pel que fa a l’expressió “Donar la xapa”, a continuació un speech d’un minut al respecte: “Al final del taller es va generar un ambient més distès, amenitzat per una cervesa i música ambiental; una atmòsfera de col·laboració que possibilitava el diàleg i la cerca de noves oportunitats. D’entrada es va proposar als assistents que li donessin la seva xapa a aquella persona que hagués presentat la idea, projecte o iniciativa sostenible que més els havia interessat. Però finalment no va ser necessari, ja que la pròpia dinàmica del taller va propiciar-ho. Així, els ingredients són els següents: professionals amb un objectiu comú però de disciplines diferents i un ambient idoni per connectar propostes amb solucions. Vine a donar la xapa, una manera de comunicar-ho.
Temps: 45 segons (en sobren 15)… S’ha entès?”.
Publicat a Sostenible.cat
14-06-2010